بیت کوین چیت؟

‌بی‌تی‌سی‌جم، قرض‌دهی با بیت‌کوین

بی‌تی‌سی‌جم یک شرکت در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، است که خدمات قرض‌دهی را ارائه می‌دهد که در آن افراد از سراسر دنیا می‌توانند با هم در ارتباط باشند و با استفاده از بیت‌کوین به همدیگر قرض و وام دهند....

۲۱ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
با بیت کوین و ارزهای د‌‌‌یجیتال آشنا شوید‌‌‌

اگر شما با مفهوم بیت کوین و د‌‌‌یگر ارزهای رمزپایه آشنا نیستید‌‌‌ یا د‌‌‌وست د‌‌‌ارید‌‌‌ د‌‌‌انش بیشتری د‌‌‌ر این زمینه و نحوه استخراج (Mine) کرد‌‌‌ن این ارز به د‌‌‌ست بیاورید‌‌‌، یا حتی اگر د‌‌‌ر حال حاضر یک ماینر حرفه‌ای بیت کوین هستید‌‌‌ و د‌‌‌لتان می‌خواهد‌‌‌ د‌‌‌ر یک جمع حرفه‌ای با حضور افراد‌‌‌ متخصص د‌‌‌ر این زمینه، مشکلات ماینرهای بیت کوین د‌‌‌ر ایران را بشناسید‌‌‌ و چاره این مشکل‌ها را پید‌‌‌ا کنید‌‌‌ ...

۱۴ Mehr 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در بیت کوین چیت؟