بانکداری اسلامی

شبکه‌های اجتماعی، بستر تحقق بانکداری اسلامی
بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند فرآیندهای قرض‌دهی و روابط بین قرض‌دهندگان و مؤسسات مالی را شفاف کند

سال‌های میانی دهه اول هزاره جدید، بحران مالی جهان باعث توجه و رشد دو حوزه کاملا مجزا شد: فین‌تک و استارت‌آپ‌های فناوری از دل این بحران بیرون آمدند و دور ماندن بانک‌های اسلامی جهان از بحران، توجه‌ها را به این شیوه از بانکداری جلب کرد. شبکه‌های اجتماعی که چهره جهان را تغییر داده فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در اختیار همه قرار داده است ...

۱۲ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه مینا والی
درها را به روی نوآوری باز ،بگشایید!
‌‌تک‌شاخ‌ها، نئوبانک‌ها و شبکه‌های اجتماعی فرزندان نسل تازه نوآوری هستند

جنگل اطلاعات مانعی برای دسترسی به اطلاعات مناسب در زمان مناسب است. حجم تولید اطلاعات درباره دوران جدید بانکداری به‌اندازه‌ای زیاد شده ‌که محتواهای پراکنده ما را به درون جنگل اطلاعات پرتاب می‌کنند و نمی‌گذارد جنگل را ببینیم! برای همین لازم است مدلی داشته باشیم که به ما کمک کند دنیای جدید را بهتر درک کنیم ...

۰۴ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه مینا والی
اشتراک در بانکداری اسلامی