اینترنت_اشیاء

بهترین‌های اینترنت اشیاء در سال ۲۰۱۸ از دل چه حوزه‌هایی و کدام شرکت‌ها بیرون می‌آید؟

امسال دستگاه‌ها، زیرساخت‌ها و محیط‌های متصل‌تري به بازار آمده‌اند که زندگی روزمره ما، عملیات‌های کاری و استانداردهای صنعتی را در سطح بین‌المللی متحول کرده‌اند. در اینجا به مجموعه‌ای از راهکارها و محصولات جدید که از فناوری اینترنت اشیاء استفاده می‌کنند و یک دنیای متصل را می‌سازند، اشاره می‌کنیم.

۱۷ Mordad 1397 بدون دیدگاه
چرا ژاپن اینترنت اشیاء را جدی گرفته است؟
تعداد دستگاه‌های متصل در سال‌۲۰۲۰ در سراسر جهان دوبرابر شده و به ۳۰ میلیارد می‌رسد

وزارت ارتباطات و امور داخلی کشور ژاپن قصد دارد تلاش‌های خود در راستای پرورش متخصصانی که می‌توانند اینترنت اشیاء را تقویت و مدیریت کنند، تسریع بخشد...

 

۱۹ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در اینترنت_اشیاء