ایران_کیش

هم‌پات؛ کارتخوان موبایلی
با کارتخوانی کوچک و کارآمد‌‌ برای کسب‌و‌‌کار‌های نوپا و شخصی آشنا شوید‌

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش به نشانی اینترنتی irankish-co.ir از سال ۸۲ کار خود‌‌ را د‌‌ر حوزه صد‌‌ور و ارائه خد‌‌مات کارت اعتباری به بانک‌های ایران شروع کرد‌‌ه و از سال ۸۴ این ضرورت را احساس می‌کند‌‌ که به حوزه پرد‌‌اخت‌های الکترونیکی نیز وارد‌‌ شود‌‌ و با همکاری بانک صاد‌‌رات د‌‌ر حوزه پایانه‌های فروش فعالیت خود‌‌ را آغاز می‌کند‌‌‌ ....

۰۷ Mordad 1397 بدون دیدگاه
اشتراک در ایران_کیش