ایران_تلنت

به آینده امیدواریم
گفت‌وگو با میلاد صابری و نغمه مصطفوی هم بنیانگذاران کاربانک که می‌گویند می‌خواهند به دور از اغراق‌ها و آمارسازی‌ها، کسب‌وکارشان را رشد دهند

بازار آگهی شغلی؟ اینکه کسی در شرایط فعلی ایران در چنین حوزه‌ای کار کند، سرتاپای کسب‌وکارش ریسک است چه برسد به اینکه استارت‌آپ این حوزه باشد و شیوه‌ کاری‌اش استارت‌آپی؛ که ماهیتش پر از خطر و ریسک و هیجانات تلخ و شیرین است. اما میلاد صابری و دوستانش کاربانک را به عنوان جایی برای انتشار آگهی شغلی راه‌اندازی کرده‌اند تا کارفرمایان و کارجویان با مراجعه به این وب‌سایت به مقصودشان برسند. 

۰۹ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه طاهره خواجه گیری
گر نتوانی بیابی آن نیروی کار جستجو‌کن، جستجو‌کن، جستجو
با جذابیت‌های جشنواره زمستانه ایران‌تلنت آشنا شوید

اگر به یاد داشته باشید زمانی یافتن و استخدام نیروهای متخصص تنها از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و چسباندن آگهی شغلی ‌روی دیوار محلات و تیرهای چراغ برق ممکن بود، اما امروز با گسترش استفاده از اینترنت و افزایش ضریب نفوذ آن در بین مردم، جذب نیرو به شیوه‌های نوینی نظیر استفاده از سایت‌های استخدامی به یک ضرورت تبدیل شده است و استخدام به شیوه سنتی تقریبا به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در ایران_تلنت