اکوسيستم استارت‌آپي

گردشکار؛ تور کارآفرینی هدفمند

گردشکار یک برنامه بازدید یک‌روزه از پارک فناوری پردیس، بزرگ‌ترین پارک فناوری خاورمیانه به صورت تخصصی است که با رویکرد طراحی صنعتی برگزار می‌شود...

 

۰۶ Dei 1396 بدون دیدگاه

سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند ابزاري براي رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به‌ويژه کشورهاي درحال‌توسعه که امکانات اقتصادي کمتر و نقدينگي پايين‌تري دارند، براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي-صنعتي خود، به دنبال جذب سرمايه‌هاي خارجي هستند. بدين سبب سرمايه‌گذاري خارجي ابعاد سياسي و اقتصادي وسيعي دارد...

۰۵ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
اشتراک در اکوسيستم استارت‌آپي