اولین جام فوتبال دستی استارتاپی ایران

علی بابا قهرمان اولین دوره جام فوتبال دستی استارتاپی ایران شد

اولین جام فوتبال دستی استارتاپی ایران  به پیشنهاد و همت شیپور برگزار شد.در این مسابقات  تیم علی بابا بعنوان قهرمان اولین دوره جام فوتبال دستی استارتاپی شناخته شد.تیم شیپور و زود فود به ترتیب دوم و سوم شدند ...

۲۵ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در اولین جام فوتبال دستی استارتاپی ایران