الکام‌استارز

معامله برد-برد می‌خواهیم

در این صفحه و در دو صفحه بعد با گفت‌وگوها و یادداشت‌هایی که از الکام‌استارز آماده کرده‌ایم به دنبال پاسخ به این سوال‌ها بوده‌ایم که حضور در الکامپ تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات استارت‌آپ‌های ایرانی بوده و دستاوردهای این حضور برای آن‌ها چه بوده است ...

۱۱ Mordad 1396 بدون دیدگاه
نقشه تودرتوی گنج
گپ‌وگفتی با چند شرکت‌کننده الکام‌استارز بیست‌و‌سومین نمایشگاه الکامپ

اینقدر دست‌هایش را با حرارت در هوا تکان می‌داد که انگار گم‌کرده‌ای دارد و ردی از آن نمی‌یابد؛ لاغراندام بود و نه‌چندان بلند. چهره رنگ‌پریده‌اش و اندام لاغرش را که کنار موبایل پت و پهنش می‌گذاشتی، به مجموعه‌ای می‌رسیدی که داد می‌زد من یک ‌استارت‌آپی‌ام. رو به سردبیر «شنبه» براق شده بود که تا کی می‌خواهید به تهرانی‌ها بپردازید ...

۰۸ Mordad 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در الکام‌استارز