استراتژی‌های بازاریابی

تبلیغاتی که خوب جویده می‌شود!
نشانه گرفتن احساس مخاطب و توجه به ویدئو، تریدنت؛ آدامس‌فروش معروف دنیا را از رقبا پیش انداخته است

کمپین‌های احساسی برند تریدنت، با برقراری یک ارتباط عاطفی با مخاطبان خود، سعی در ترویج احساسی دارند که بعد از مصرف این محصول در آنها ایجاد می‌شود. آرامش، شادی و سرزندگی مهم‌ترین عواطفی هستند که در کمپین‌های مذکور برجسته شده و مخاطبان خود را به مصرف این آدامس ترویج می‌کنند ...

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

آژانس‌های معتبر تبلیغاتی چه راهکارهایی را دنبال می‌کنند؟...

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جدول ایونت های اختصاصی استارتاپ تا ۷ خرداد.  نخستین رویداد مشهدپاور،  دومین دوره پول‌سازی از مهارت‌ها،  از آینده حرفه‌ای خود چه می‌خواهم؟  رشدینوی دوم و... 

 

۰۴ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اشتراک در استراتژی‌های بازاریابی