استارت آپی

بزرگ‌ترین‌ گرد‌همایی ‌استا رت‌آپی ایران
۳۰‌ آذرماه اتفاق می‌افتد

استارت‌آپی به خاطر خواهد سپرد. به چند دلیل محکم، چون قرار است بشود مبدأیی تاریخی در اکوسیستم استارت‌آپی ایران؛ تاریخی که قرار است هر سال دورهمی بزرگ خانواده استارت‌آپی ایران در آن رقم بخورد.

۲۸ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه طاهره خواجه گیری
از سوی شهرداری تهران انجام شد

نهمین برنامه از سلسله ‌برنامه‌های «عصرانه به وقت جوانی»، از سوی خانه شهریاران جوان شهرداری تهران با حضور اکبر هاشمی، مدیر مسئول و سردبیر «شنبه»، برگزار شد .... 

 

۳۰ Mordad 1395 بدون دیدگاه اکبر هاشمی
اشتراک در استارت آپی