ارزش‌آفرینی

سرمقاله اکبر هاشمی: نقطه عطف تاریخی
ورود کلمه استارت‌آپ به گفتمان رسمی

چند هفته پیش وقتی در مخالفت با تپسی و اسنپ ‌عده‌ای را به مجلس  گسیل کردند تا ‌علیه این دوشرکت شعار بدهند، مجموعه تحت امر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در تهران اعلام کرد دوشرکت استارت‌آپی فوق فعالیتشان غیرقانونی است.  به فاصله چند هفته حالا همان مدیر با حمله به دولت که مدیریت شما منسوخ شده و برای ۵۰ سال پیش است ...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

در سرمقاله شماره سیزدهم که به قلم اکبر هاشمی نوشته شده، آمده است: بزرگ‌ترین مشکل استارت‌آپ‌های ایرانی فقر دانش است. بیست و هشت سال پیش در شرایطی که جوانان هم‌سن‌وسال من و شما مشغول راه‌اندازی کسب‌وکارشان بودند، یا در محل کارشان به توسعه کارشان می‌پرداختند، هواپیماهای دشمن روی سرشان آوار شدند...

۱۶ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه اکبر هاشمی
اشتراک در ارزش‌آفرینی