اثربخشی تبلیغات

تحقیقات بازار برای استارت‌آپ‌ها

تحقیقات بازار فرایند تعریف مسئله، انتخاب روش تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل و جمع‌بندی با هدف تولید راهکارهای ورود به بازار و یا توسعه بازار است.

۱۲ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در اثربخشی تبلیغات