اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي

سرمقاله اکبر هاشمی شماره 67:اتحاديه و بيم‌ها و اميدها

اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي در حال شكل‌گيري است. چه ما موافق آن باشيم، چه مخالف، تا چند هفته ديگر موجوديت رسمي و قانوني خواهد يافت؛ اتحاديه‌اي كشوري و فراگير كه قرار است تنها مرجع صدور مجوز قانوني براي فروشگاه‌هاي اينترنتي باشد. از طرفي محل و ملجا براي پيگيري مشكلات و مطالبات كسب‌و‌كارهاي مجازي ...

۲۱ Mordad 1396 بدون دیدگاه اکبر هاشمی
اشتراک در اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي