آی‌ تی

کارشناسان اعتقاد دارند گوگل نتوانسته کارکنانش را در موفقیت‌های شرکت سهیم کند. این شرکت اعلام کرده با بهره‌مندی از یک الگوریتم ریاضی قادر خواهد بود با توجه به اظهارنظرهای افرادش در وضعیت‌های مختلف، پرسش‌نامه‌ها و وضعیت ترفیع کارمندان و مابقی اطلاعات موجود، احتمال خروج کارمندان مختلف خود را محاسبه کند

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱ مریم تجلی
اشتراک در آی‌ تی